Aveți nevoie de mai multe informații?

Vă rugăm să ne contactați

Formular de contact

Descriere

Analizează simultan oxigenul, azotul și hidrogenul, cu o înaltă acuratețe și repetabilitate, fiind potrivit atât pentru cercetare avansată ca și pentru control de calitate în domeniul oțelurilor, materialelor noi, catalizatorilor etc. Se caracterizează prin: performanțe ridicate, software prietenos, gama completă de accesorii care conferă simplitate în operare și mecanism de introducere al probei în flux/dual.

Research

Proba este plasată într-un creuzet de grafit și creuzetul este menținut între electrodul superior și inferior al cuptorului. O densitate mare de curent trece prin creuzet pentru a crea o temperatură ridicată.
Oxidul din probă reacționează cu creuzetul de grafit și este extras sub formă de monoxid de carbon (CO) și transportat împreună cu gazul purtător. Gazul extras este analizat direct după filtrul de praf. Conform concentrației de oxigen, acesta este determinat de CO sau CO2 după oxidarea de aruncare a trecerii (Oxid de cupru) cu un analizor infrarosu nedispersiv (NDIR).
Hidrogenul este determinat cu un analizor infrarosu nedispersiv  după ce H2 trece prin oxidant (oxid de cupru).

– Principiu de detecție: Oxigen – IR nedispersiv; Azot – TCD (conductivitate tremică); Hidrogen – IR nedispersiv (măsurat ca H2O)
– Domeniu de măsură: 0-5% Oxigen, 0-3% Azot, 0-0.25% Hidrogen; până la 100% este posibil cu micșorarea cantității de probă.
– Cantitate de probă: 1.0 ± 0.1g
– Sensibilitate (Citire minimă): 0.001 ppm, Oxigen, Azot, Hidrogen
– Acuratețe (Repetabilitate): σn-1≦0.02 ppm sau RSD≦0.5% (Gaz de referință),
σn-1≦0.3 ppm sau RSD≦1.0% oricare este mai mare (Proba standard) pentru Oxigen și Azot; σn-1 ≦ 0.04 ppm sau RSD≦2% (Gaz de referință), pentru Hidrogen.
– Putere cuptor: 0 – 8.0 kw
– Introducerea probei: mecanism dual/flux
– Funcții automate: Autocurățare, Încărcare creuzeți
– Calibrare: un punct sau mai multe puncte (Gaz de referință sau Probe standard); Calibrare utilizând rezultate obținute printr-o analiză anterioara; Funcții de corecție a curbei de calibrare
– Funcții: Afișarea în timp real a curbei; Înteruperea analizei; Autodiagnostica și alarma; Analiza curbei
– Computer: PC cu sistem de operare Windows® XP(SP2) sau mai performant
– Cerințe gaze: gaz purtător He, puritate mai bună decât 99.995%, presiune 0.35MPa; gaz de operare aer uscat sau azot, presiune 0.45MPa
– Balanța electronică (Opțiune): permite conectarea la o balanță electronică cu afișaj de minim 1-0.01mg